Bosgoed Diervoeders streeft er naar om maatwerk per bedrijf te leveren. Geen bedrijf is hetzelfde en geen bedrijf heeft een standaard kwaliteit ruwvoer ter beschikking. Daarnaast spelen nog een aantal andere bedrijfsspecifieke factoren mee welke mede bepalen welk voeder wij voor u produceren. Zo dient rekening gehouden te worden met het gebruik van bijproducten, de verstrekking van het voer en het management op het bedrijf. Worden de dieren individueel gevoerd of wordt er een TMR rantsoen samengesteld. Naast het standaard productievoer maakt de buitendienstmedewerker op basis van het rantsoen en uw wensen een bedrijfseigen opti-voeder waarin aan alle nutriënt eisen en uw wensen kan worden voldaan. In dit bedrijfseigen voeder worden ook mineralen verwerkt. Aangezien alle melkgevende koeien dit voeder verstrekt krijgen wordt ook in de mineralenbehoefte van iedere koe voorzien.

In het begin van de lactatie ontstaat bij veel koeien een negatieve energie balans vanwege het feit dat de koe meer energie af geeft in de vorm van melk dan dat deze opneemt middels voer. De startmix is een energiemix om in de eerste 70 dagen van de lactatie te verstrekken aan de individuele koe. Deze mix bevat onder andere propyleenglycol, dit laat de kans op slepende melkziekte sterk afnemen. Door veel glucogene nutriënten kan het dier de negatieve energiebalans aan het begin van de lactatie verkleinen waardoor de koe optimaal kan blijven produceren en tijdig tochtig wordt.

  • Mineralen
  • Assortiment
  • MelkveeOnline